Zahnfee

2x letno nas obišÄe zobna miška. Pokazala nam je, kako nastane karies in kako lahko čistimo zobe, da karies ne nastane. Poleg tega smo spoznali, koliko sladkorja je v stvareh, ki jih zelo radi jemo sadnji jogurt in ¼ l kupljenega oranžnega soka vsebujeta 9 kock sladkorja.

2x im Jahr kommt uns die Zahnfee besuchen. Dort lernten wir heuer, wie viel Zucker in all diesen Sachen drinnen ist, die wir soooo gerne essen. Im Fruchtjoghurt und in einem viertel Liter Glas gekauften Orangensaft 9 Stück Würfelzucker enthalten. Wir lernten über den Zucker der unserem Körper gut tut und jenem, der für ihn nicht so gut ist. Leider machen die Bakterien im Mund da keinen Unterschied. Weiteres lernten wir, wie Karies entsteht und wie der Zahnarzt diesen wieder entfernt. Das richtige Putzen haben wir auch fleißig geübt.