~ Erste Hilfe für Kinder - Prva pomoč za otroke

Die Schülerinnen und Schüler der 2.Klasse und der beiden 4. Klassen erfuhren im Rahmen des Erste Hilfe Kurses, wie wichtig es ist Hilfe zu leisten. Sie lernten auch, wie Unfälle vermieden werden und wie man im Ernstfall richtig reagiert.

Pri predavanju o Prvi pomoči so otroci drugega razreda in obeh četrtih razredov slišali, kako važna je prva pomoč. Izvedeli so, kaj je treba pri nesrečah in nezgodaj storiti in kako se pravilno pomaga.